TUYỂN THỢ

Tuyển 5 thợ chính , 5 thợ phụ.
Lưong thợ chính :9 tới 11 triệu.
Lương thợ phụ: 7 đến 9 triệu.
Yêu cầu duy nhất tính cách hài hoà, ưu tiên cho các bạn yêu nghề muốn làm việc lâu dài. Rất vui được làm việc chung với các bạn
Liên hệ :anh Bắc Trần Tiến.
Dt:0984042992