DÁNG TOC CÚP TẦNG

Hãy cho một lời nhận xét !
Bạn gái chỉ có một yêu cầu là anh Bắc Trần Tiến làm thế nào cũng được miễn xinh hơn là được
Vậy liệu đây! có là sự thay đổi xứng đáng với dáng cúp tầng và chất màu nâu Tây sáng