DÁNG TÓC SÓNG NƯỚC

Sóng nước ba lớp! Cao, có phù hợp với các bạn trẻ